Vaše registrace bude probíhat v následujících krocích:
Úvodní stránka registrace

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace dm Software je určena žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

  • kontrola průběžného a závěrečného hodnocení včetně chování
  • kontrola absence a její omlouvání
  • zobrazení rozvrhu včetně suplování
  • přehled probraného učiva
  • elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
  • přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
  • a mnoho dalšího

Postup registrace do aplikace dm Software

Registraci provedete pomocí tohoto průvodce, mezi jednotlivými kroky se posunete pomocí tlačítek v dolní části stránky.
Pro samotnou registraci budete potřebovat:

  • registrační PIN, který je vydáván školou
  • jméno a příjmení, pro které byl PIN vydán
 
dm Software s.r.o.
Hotline: +420 516 412 912
hotline@dmsoftware.cz
http://podpora.dmsoftware.cz