Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace
Úvodní stránka

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,

i přes mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis do 1. třídy uskuteční, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Je však pro nás důležité komunikovat i s vašimi dětmi, proto část letošního zápisu uskutečníme i přes aplikace Teams, Messenger či WhatsApp.

 

Aby bylo dítě zapsané do 1. třídy, musí ho zákonný zástupce přihlásit. Přihlášení může probíhat následujícími způsoby.

 

  1. Je možné zvolit vyplnění elektronické přihlášky na odkazu níže. Tento odkaz bude přístupný od 1. dubna 2021 od 8,00 hod. do 6. dubna 2021 do 8.00 hod. s možností využití  on-line motivační části zápisu (jde o krátký rozhovor s paní učitelkou přes internet z domova).

              https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/186/KWE001_ObecneInformace.aspx

  1. Je možné sepsání přihlášky přímo v budově školy.

 

Pokud zákonný zástupce zvolí variantu č. 1, musí podepsanou přihlášku doručit do školy do 23.dubna 2021.

 

Předání přihlášky škole může probíhat níže uvedenými způsoby:

  1. do datové schránky školy - 4gsv33z,
  2. e-mailem info@zschanov.cz s uznaným elektronickým podpisem,
  3. poštou na adresu Základní škola, Zlatnická 186, Most 434 01
  4. osobním podáním ve škole s možností sepsání na místě

 

Pokud škola obdrží přihlášku do 6. dubna 2021 do 8.00 hod., uskuteční se 8. a 9. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 motivační část zápisu on-line. Motivační část zápisu proběhne z domova přes aplikace Teams, Messenger či WhatsApp podle možností rodiny. Podmínkou vždy bude připojení na internet. O způsobu a čase vás budeme včas informovat (e-mailem, zprávou SMS, telefonicky nebo přes zmiňované aplikace).

 

Pokud zvolíte sepsání přihlášky ve škole, s sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz a respirátor.