Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Adamcová Petra  
Mgr. Bartošová Vrbová Marta  
Mgr. Bicencová Irena  
Mgr. Bc. Bílková Millerová Hana  
Mgr. Burešová Zuzana  
PhDr. Burianová Jana  
PaedDr. Cempírek Jaroslav  
Coufalová Marie  
Mgr. Cypriánová Dana dcyprianova@3zsjhradec.cz
Mgr. Daňková Irena  
Mgr. Drbal Martin  
Fidlerová Radka  
Mgr. Frejlachová Šárka  
Gregorová Ivona  
Mgr. Hándlová Jaroslava  
Hazuková Jana  
Mgr. Holický Milan  
Mgr. Chocholouš Ladislav  
Mgr. Ille Kryštof  
Mgr. Janíčková Andrea  
Kadeřábková Klára  
Mgr. Kasper Zdeněk  
Kopáčková Lucie  
Mgr. Korandová Růžena  
Mgr. Marsová Jana  
Mgr. Maryšková Alena  
Mgr. Menclová Jiřina  
Mgr. Nedomlel Michal  
Bc. Němec Libor  
Neumannová Eva  
Mgr. Parmová Martina  
Mgr. Pavlíčková Jana  
Pecklová Gudrun  
Mgr. Petrů Petra  
Mgr. Procházková Anna  
Mgr. Prokešová Hana  
Mgr. Ratajová Lenka  
Mgr. Rychlá Zuzana  
Mgr. Sekyrová Marie  
Mgr. Sláma Karel  
Mgr. Slámová Věra  
Soldánová Martina  
Ing. et Ing. Štefka Michal  
Mgr. Štrobl David  
Mgr. Urmanová Stanislava  
Mgr. Václavíčková Vendula  
Vadová Michaela  
Mgr. Váňová Jaroslava  
Mgr. Vichr Josef  
Mgr. Zemanová Blanka  
Počet učitelů: 50