Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
MatematikaMatpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Ruský jazykRjpovinně volitelný 
Německý jazykNjpovinně volitelný 
Osobnostní a sociální výchovaOSVpovinný 
Počet předmětů: 21