Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Ďoubalík Petr petr.doubalik@zsbyst.cz
Ing. Ďoubalíková Veronika veronika.doubalikova@zsbyst.cz
Mgr. Dundová Martina martina.dundova@zsbyst.cz
Mgr. Fousková Petra petra.fouskova@zsbyst.cz
Mgr. Friebová Alena  
Mgr. Horáková Jana jana.horakova@zsbyst.cz
Mgr. Hudcová Marie mari.hudcova@zsbyst.cz
Jašková Renata renata.jaskova@zsbyst.cz
Mgr. Kopčilová Jana jana.kopcilova@zsbyst.cz
Krejčová Barbora  
Mgr. Křivková Naděžda nadezda.krivkova@zsbyst.cz
Mgr. Kubzová Ilona ilona.kubzova@zsbyst.cz
Ing. Kučerová Eva eva.kucerova@zsbyst.cz
Mgr. Němcová Eva eva.nemcova@zsbyst.cz
Mgr. Netolická Milena milena.netolicka@zsbyst.cz
Mgr. Petrovická Vladimíra vladimira.petrovicka@zsbyst.cz
Mgr. Růžičková Alena alena.ruzickova@zsbyst.cz
Mgr. Sattlerová Šárka sarka.sattlerova@zsbyst.cz
Mgr. Slivková Dana dana.slivkova@zsbyst.cz
Mgr. Šedivá Gabriela sedivag@zsbyst.cz
Šimon Jaroslav  
Štarhová Irena  
Šváchová Hana hana.svachova@zsbyst.cz
Mgr. Učíková Markéta  
Mgr. Vašková Marie marie.vaskova@post.cz
Ing. Zběhlík Petr petr.zbehlik@zsbyst.cz
Počet učitelů: 26