Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
NáboženstvíNabnepovinný 
Individuální logop. péčeLognepovinný 
Informační technologieITpovinný 
Logopedická péčeLPpovinný 
TvStTvStpovinný 
InformatikaInfpovinný 
DomácnostDompovinně volitelný 
Člověk a svět práceČSPpovinný 
Člověk a svět práceČSPpovinný 
Umění a kulturaUKpovinný 
Osobnostní výchovaOvpovinný 
Technika administrativyTeApovinně volitelný 
VlastivědaVlapovinný 
Kreativní tvorbaKtpovinně volitelný 
Český jazykČespovinný 
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Cizí jazykCizpovinný 
Ruský jazykRJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
VlastivědaVlapovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Výchova k občanstvíVopovinný 
Výchova ke zdravíVzpovinný 
Člověk a světČaSpovinný 
Pracovní výchovaPvpovinný 
InformatikaInfVPpovinně volitelný 
Rozšířená tělesná výchovaRTvpovinně volitelný 
Seminář z přírodovědných předmětůSpřppovinně volitelný 
Praktické činnostipovinný 
Informační a komunikační technologieIktpovinný 
Počet předmětů: 42