Základní škola Třebíč, Benešova 585
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
NěmčinaDCJ-Npovinně volitelný 
Konverzace z anglického jazykaDCJ-ANJpovinně volitelný 
RuštinaDCJ-Rpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyMat-cvnepovinný 
Cvičení z matematikyN/Matnepovinný 
Český jazykČespovinný 
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Matematika a její aplikaceMpovinný 
Cizí jazykCizpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaObčpovinný 
Rodinná výchovaRodpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodovědapovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostiPrapovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Informační a komunikační technologieIktpovinný 
Výchova k občanstvíVkOpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
Člověk a jeho světČaJSpovinný 
Člověk a svět práceČaSPpovinný 
Osobnostně sociální rozvojosrpovinně volitelný 
Počet předmětů: 32