Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Bittová Renáta renata.bittova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Branžovská Naděžda  
Bůžková Jana jana.buzkova@zsvelkapolom.cz
Bc. Celárková Martina  
Mgr. Coufalová Zuzana zuzana.coufalova@zsvelkapolom.cz
Bc. Dvořáčková Helena  
Ekonom  
Ekonom  
Feixová Michaela   
Mgr. Friedecká Michaela michaela.friedecka@zsvelkapolom.cz
Mgr. Frömelová Lenka lenka.fromelova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Galová Libuše libuse.galova@zsvelkapolom.cz
Gorpielová Magdalena  
Grigarová Denisa  
Bc. Hablawetzová Gabriela  
Halamová Nikola  
Mgr. Hrubá Anna anna.hruba@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jaskulová Marie marie.jaskulova@zsvelkapolom.cz
Juchelková  
Mgr. Kňurová Dagmar dagmar.knurova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Kotešovcová Pavlína  
Bc. Kozáková Blanka  
Mgr. Krátká Růžena DiS. ruzena.kratka@zsvelkapolom.cz
Mgr. Kravčenko Simona simona.tesarcikova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Krňová Zuzana zuzana.krnova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Kubinová Markéta marketa.kubinova@zsvelkapolom.cz
Lusková Zuzana zuzana.luskova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Měchová Ivana ivana.mechova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Mihulová Hana hana.mihulova@zsvelkapolom.cz
Novotná Jana  
Mgr. Olivka Tomáš reditel@zsvelkapolom.cz
Olivka Tomáš  
Mgr. Pastorová Lenka lenka.pastorova@zsvelkapolom.cz
Peřichová Nikola nikola.perichova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Rajmonová Denisa veronika.mechova@zsvelkapolom.cz
Bc. Rychlá Michaela   
Mgr. Slípková Kamila MBA kamila.slipkova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Slováková Alexandra alexandra.slovakova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Strnadová Marcela marcela.strnadova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Škop Libor libor.skop@zsvelkapolom.cz
Mgr. Šlechtová Milada milada.slechtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Šrajer Jan jan.srajer@zsvelkapolom.cz
Mgr. Štambera David  
Mgr. Štamberová Simona  
Mgr. Švidrnochová Jitka jitka.svidrnochova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Thiemelová Denisa denisa.thiemelova@zsvelkapolom.cz
Ing. Vasilová Eva  
Mgr. Vrťová Gabriela gabriela.vrtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Zedek Viktor viktor.zedek@zsvelkapolom.cz
Žídková Eva  
Počet učitelů: 50