Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace