Základní škola Kaplice, Školní 226
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČpovinný 
Český jazyk a literaturaČjLpovinný 
Anglický jazyk-první cizí jazykA-1povinný 
Německý jazyk-první cizí jazykN-1povinný 
Anglický jazyk-druhý cizí jazykA-2povinný 
Německý jazyk-druhý cizí jazykN-2povinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInfpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
VlastivědaVlpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVopovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Seminář z českého jazykaČ-sempovinně volitelný 
Seminář z matematikyM-sempovinně volitelný 
Cvičení z českého jazykaČ-cvpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyM-cvpovinně volitelný 
Římskokatolické náboženstvíNábnepovinný 
Počet předmětů: 26