Základní škola Kaplice, Školní 226
Úvodní stránka

Základní škola Kaplice, Školní 226

Úplnost a velikost školy

Základní škola Kaplice, Školní 226 je školou úplnou, zcela bezbariérovou, pro žáky 1. stupně i 2. stupně, která nabízí základní vzdělání pro žáky z Kaplice a z přilehlých obcí. Zde nabízí vzdělávání především pro žáky 2. stupně. Škola je vhodně situována v klidné zóně stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 500 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 100 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání zejména pro žáky 1. stupně. Součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 750 strávníku, kde se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Kaplice, Školní 226, ZŠ Kaplice, Omlenická 436, zaměstnanci Domu dětí a mládeže Český Krumlov, pracoviště Kaplice, zaměstnanci Základní umělecké školy Kaplice, Linecká 2 a důchodci – bývalí zaměstnanci ZŠ Kaplice, Školní 226. Škola nemá v současné době navázanou žádnou mezinárodní spolupráci, ale v jednání je spolupráce s rakouskou základní školou.

Vybavení školy

ZŠ Kaplice, Školní 226 vyučuje ve třech pavilonech jedné budovy, které jsou propojeny spojovacími chodbami. Celý objekt se nachází v oploceném areálu s centrálním shromažďovacím místem u hlavního vchodu a zelení. Škola disponuje 19 kmenovými učebnami, dvěma jazykovými učebnami, odbornou učebnou fyziky a chemie, dvěma učebnami výpočetní techniky, školní dílnou na „kovo“ a „dřevo“ práce s nadstandardním vybavením, učebnou výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, cvičnou kuchyňkou, učebnou pro hudební výchovu. Školní družina má tři samostatné herny přímo v budově školy. Dále má škola k dispozici velkou sportovní halu a lehkoatletický areál. Po materiální stránce je škola vcelku dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou í výpočetní technikou.