ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk pro cizinceCjCpovinný 
Český jazykČjpovinný 
Český jazyk a literaturaČpovinný 
Anglický jazykApovinný 
Německý jazykNpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
Výchova ke zdravíVkZpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Cvičení z českého jazykaCvČpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyCvMpovinně volitelný 
Konverzace z anglického jazykaKApovinně volitelný 
Přírodovědná praktikaPppovinně volitelný 
Sportovní hryShpovinně volitelný 
Výtvarné činnostipovinně volitelný 
Konverzace z anglického jazykaKAnnepovinný 
Cvičení z českého jazykaCvČnnepovinný 
Přírodovědná praktikaPpnnepovinný 
NáboženstvíNábnepovinný 
Počet předmětů: 31