ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Beňovská Marcela marcela.benovska@zssumice.cz
Mgr. Borýsková Anna anna.boryskova@zssumice.cz
Brdliková Hana hana.brdlikova@zssumice.cz
Mgr. Chytrá Pavla pavla.chytra@zssumice.cz
PaedDr. Juřeníková Blanka blanka.jurenikova@zssumice.cz
Ing. Kerek Richard736189599 
Kopřivová Jitka jitka.koprivova@zssumice.cz
Krajsová Irena irena.krajsova@zssumice.cz
Křivánková Radka radka.krivankova@zssumice.cz
Mgr. Mandíková Ladislava ladislava.mandikova@zssumice.cz
Mgr. Matúšová Lenka lenka.matusova@zssumice.cz
Mgr. Nováková Kateřina katerina.novakova@zssumice.cz
Mgr. Pappová Pavlína pavlina.pappova@zssumice.cz
Ptáčková Lucie Dis. lucie.ptackova@zssumice.cz
Ryšánek Milan  
Mgr. Souček Pavel pavel.soucek@zssumice.cz
Bc. Surá Ivana ivana.sura@zssumice.cz
Mgr. Surý Karel karel.sury@zssumice.cz
Šimoníková Jana jana.simonikova@zssumice.cz
Mgr. Šmídová Adéla adela.smidova@zssumice.cz
Mgr. Šmotková Alena alena.smotkova@zssumice.cz
Mgr. Válková Světlana svetlana.valkova@zssumice.cz
Mgr. Vrága Michal605505591michal.vraga@zssumice.cz
Mgr. Zemánková Magda magda.zemankova@zssumice.cz
Počet učitelů: 24