Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Německý jazykNJpovinný 
Německý jazyk - DCJNjDpovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinně volitelný 
Anglický jazyk - DCJAjDpovinně volitelný 
Informační technologieITpovinný 
Konverzace v anglickém jazyceKOApovinný 
Španělský jazyk - DCJŠjDpovinně volitelný 
Základy administrativyZApovinně volitelný 
Vedení domácnostiVDpovinně volitelný 
Finanční gramotnostFGpovinně volitelný 
IT seminářITSpovinný 
Technické práceTPpovinně volitelný 
Správcovství PCPC  
Český jazykČJpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Český jazyk a literaturaČjLpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVKOpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Člověk a svět práceČlopovinný 
Počet předmětů: 31