Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČjLpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Španělský jazykŠJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
MatematikaMpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Člověk a svět práceČlopovinný 
Výchova k občanstvíVKOpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Německý jazyk - DCJNjDpovinně volitelný 
Anglický jazyk - DCJAjDpovinně volitelný 
Informační technologieITpovinný 
Konverzace v anglickém jazyceKOApovinný 
Španělský jazyk - DCJŠjDpovinně volitelný 
Finanční gramotnostFGpovinný 
IT seminářITSpovinný 
Základy administrativyZApovinně volitelný 
Vedení domácnostiVDpovinně volitelný 
Technické práceTPpovinně volitelný 
Základy robotikyROBpovinně volitelný 
Počet předmětů: 31