Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Pracovní výchovaPVpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Práce s počítačemPCpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Seminář z přírodopisuSemPpovinně volitelný 
Seminář z chemieSemChpovinně volitelný 
NáboženstvíNabnepovinný 
Počet předmětů: 24