Základní škola a Mateřská škola Dříteň
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Školní družinaŠD  
Český jazykČjpovinný 
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVobpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodovědapovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Dramatická výchovaDvpovinný 
Environmentální výchovaEnvpovinný 
Mediální výchovaMedpovinně volitelný 
EtiketaEtpovinně volitelný 
Výchova ke zdravíVzdpovinný 
Počet předmětů: 25