Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Pracovní výchovaPVpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
EkologieEkpovinný 
Třídnická hodinaThnepovinný 
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Cizí jazykCizJpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
PřírodopisPpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Počet předmětů: 25