Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Antonová Alexandra  
Bílá Martina  
Mgr. Dolanová Lenka  
Eliášková Iveta  
Mgr. Ferklová Jaroslava  
Mgr. Havelková Alena  
Hušáková Barbora  
Mgr. Jarošová Antonie  
Mgr. Klimeš David  
Mgr. Koželuhová Bedřiška  
Mgr. Malá Lenka  
Mgr. Nová Štěpánka  
Mgr. Pabstová Věra  
Mgr. Palečková Kateřina  
Mgr. Peteříková Radka  
Mgr. Rousová Lenka  
Mgr. Staňková Iveta  
Mgr. Šašková Marcela  
Mgr. Šilhánková Renata  
Počet učitelů: 19