Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
14.11.2019
0
07:00 - 07:45
1
07:55 - 08:40
2
08:50 - 09:35
3
09:50 - 10:35
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:35 - 13:20
7
13:50 - 14:35
8
14:40 - 15:25
9
15:30 - 16:15
10
16:20 - 17:05
11
17:10 - 17:55
12
18:00 - 18:45
13
18:50 - 19:35
I.
ČJLI.
Dolanová L.
10
MI.
Dolanová L.
10
ČJLI.
Dolanová L.
10
TVI.
Dolanová L.
33
PVI.
Dolanová L.
10
II.
ČJLII.
Rousová L.
14
MII.
Rousová L.
14
PrvII.
Rousová L.
14
ČJLII.
Rousová L.
14
TVII.
Rousová L.
33
III.
ČJLIII.
Ferklová J.
11
MIII.
Ferklová J.
11
PrvIII.
Ferklová J.
11
VVIII.
Ferklová J.
11
ČJLIII.
Ferklová J.
11
IV.
ČJLIV.
Peteříková R.
15
MIV.
Peteříková R.
15
PříIV.
Malá L.
15
ČJLIV.
Peteříková R.
15
VVIV.
Jarošová A.
15
PVIV.
Ferklová J.
15
IX.
MIX.
Šašková M.
22
PIX.
Malá L.
22
NJIX.
Palečková K.
22
ČJLIX.
Palečková K.
22
DIX.
Klimeš D.
22
AJIX.
Havelková A.
07
V.
ČJLV.
Pabstová V.
12
VlV.
Pabstová V.
12
AJV.
Havelková A.
07
InfV.
Malá L.
01
ČJLV.
Pabstová V.
12
MV.
Pabstová V.
12
VI.
HVVI.
Koželuhová B.
34
MVI.
Šašková M.
23
ČJLVI.
Jarošová A.
23
AJVI.
Šilhánková R.
07
PVI.
Malá L.
23
FVI.
Malá L.
23
AJVI.
Havelková A.
23
VII.
ČJLVII.
Jarošová A.
18
ČJLVII.
Jarošová A.
18
MVII.
Šašková M.
18
HVVII.
Koželuhová B.
34
FVII.
Peteříková R.
18
ZVII.
Šašková M.
18
VIII.
ZVIII.
Malá L.
19
AJVIII.
Havelková A.
07
FVIII.
Pabstová V.
19
MVIII.
Šašková M.
19
ČJLVIII.
Palečková K.
19
OVVIII.
Palečková K.
19