Základní škola a mateřská škola Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČjpovinný 
Ruský jazykRjpovinně volitelný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNjpovinně volitelný 
PrvoukaPrvpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodovědapovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
InformatikaIpovinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
Odlišný mateřský jazykOmjpovinný 
Výchova ke zdravíVkzpovinný 
Sportovní hrySpopovinně volitelný 
Konverzace v anglickém jazyceKAjpovinně volitelný 
Ekologická praktikaEppovinně volitelný 
Výtvarně praktická výchovaVpvpovinný 
VolejbalVopovinně volitelný 
Technická praktikaTppovinně volitelný 
Seminář z matematikySeMpovinně volitelný 
Seminář z českého jazykaSeČjpovinně volitelný 
Výtvarné činnostipovinně volitelný 
Počet předmětů: 30