Základní škola Liptál, okres Vsetín
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Pravopisné praktikumPPpovinně volitelný 
Seminář z matematikySMpovinně volitelný 
Seminář z informatikySIpovinně volitelný 
Zeměpisný seminářZSpovinně volitelný 
VO 6.,7.-Ch 8.,9VO 6.,7.-Ch 8.,9povinný 
F 6.,7.,8.-VO 9.F 6.,7.,8.-VO 9.povinný 
VV 6.,7.-VO 8.-ČJ 9.VV 6.,7.-VO 8.-ČJ 9.povinný 
Z 6.,7.,8.-VZ 9.Z 6.,7.,8.-VZ 9.povinný 
ZS 6.,7.-Ch 8.,9.ZS 6.,7.-Ch 8.,9.povinný 
PČ 7.,8.,9.PČ 7.,8.,9.povinný 
Př 6.,7.,8.-M 9.Př 6.,7.,8.-M 9.povinný 
ZS 8.,9.ZS 8.,9.povinně volitelný 
VZ 8.VZ 8.povinný 
ICT 6.-ČJ 7.,8.,9.ICT 6.-ČJ 7.,8.,9.povinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
Přírodovědný seminářPřSpovinně volitelný 
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Ruský jazykRJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Informační a komunikační technologieICTpovinný 
PrvoukaPpovinný 
DějepisDpovinný 
PřírodovědaPdpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieChpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Počet předmětů: 35