Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaInfpovinný 
DějepisDpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Přírodopispovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Výchova k občanstvíVkOpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Umění a kulturaUKpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
Regionální dějiny IRdIpovinně volitelný 
Sportovní hrySHpovinně volitelný 
Tvořivé činnostiTvoř. činn.povinně volitelný 
Přírodovědná praktikaPřPrpovinně volitelný 
Regionální dějiny II.Reg. děj. IIpovinně volitelný 
Seminář z českého jazykaSem. Čjpovinně volitelný 
Matematická logikaMat. log.povinně volitelný 
Hudební činnostiHud. činn.povinně volitelný 
Volba povoláníVPpovinný 
Seminář z českého jazykaSČjpovinný 
Seminář z matematikySMpovinný 
Sportovní výchovaSVpovinný 
Základy anglického jazykaZAjpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
Dramatická výchovaDVpovinný 
Počet předmětů: 36