Základní škola a Mateřská škola Myslibořice
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJlpovinný 
Anglický jazykAJnnepovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazyk NJpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Člověk a jeho světČpovinný 
VlastivědaVpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Svět práceSPpovinný 
Etická výchovaEVpovinný 
Informační a komunikační technologieITpovinný 
Výchova ke zdravíVZpovinný 
NáboženstvíNnnepovinný 
Sportovní hrySHnepovinný 
Sborový zpěvSZnepovinný 
Počet předmětů: 25