Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace
Aktuality
ZÁPIS do 1. tříd školního roku 2021-2022 - 4. 4. 2021 -
Od 12. dubna do 23. dubna 2021 budou probíhat zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021-2022. Pokud jste tento termín nestihli, je možné do 30.4. ještě podat žádost o přijetí dítěte. Kontaktujte naši školu tel. 596802520-23, 596802526 nebo na mailu zapis@zsnabrezi.cz. Zápis dítěte do 1. třídy je možné provést 1) elektronicky přes odkaz na webu školy (zápis bude proveden do tohoho školního informačního systému), po elektronickém zapsání dítěte Vám vygenerujeme zápisové formuláře a odešleme na kontaktní mail k doplnění údajů. 2) vyplnění formulářů, ktero jsou volně stažitelné na webu školy Možnosti odevzdání: 1) do datové schránky školy (g28iw5s), 2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@zsnabrezi.cz (nelze jen prostý mail!) 3) poštou na adresu školy, popř. v označené obálce vložit do poštovní schránky, která se nachází u bočního vchodu z ulice Švermovy, 4) osobní podání, v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nutné se vždy domluvit na termínu a čase, (tel.: 596802520-23), zapis@zsnabrezi.cz