Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
20.10.2020
 
0
07:10 - 07:55
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:35 - 14:20
8
14:30 - 15:15
9
20:05 - 20:06
10
20:06 - 20:07
11
20:07 - 20:08
12
20:08 - 20:09
13
20:09 - 20:10
I.
TělI.
Bernardová J.
ČesI.
Bernardová J.
HudI.
Vodehnalová L.
ČesI.
Bernardová J.
II.
MatII.
Marková O.
ČesII.
Marková O.
PrvII.
Marková O.
HudII.
Vodehnalová L.
ČesII.
Marková O.
III.
ČesIII.
Otradovcová A.
MatIII.
Otradovcová A.
ČesIII.
Otradovcová A.
AngIII.
Hlaváčková K.
HudIII.
Otradovcová A.
AngIII.
Kašáková E.
IV.
AngIV.
Hlaváčková K.
MatIV.
Králová J.
ČesIV.
Králová J.
TělIV.
Králová J.
PříIV.
Králová J.
AngIV.
Wollerová M.
V.
ZPPV.
Perničková L.
ZPPV.
Gajdošík D.
ČesV.
Perničková L.
MatV.
Perničková L.
PraV.
Perničková L.
TělV.
Perničková L.
AngV.
Holcnerová M.
AngV.
Hlaváčková K.
VI.
MatVI.
Gajdošík D.
ČesVI.
Plachá J.
AngVI.
Hlaváčková K.
ZPPVI.
Paluska O.
ZPPVI.
Paluska O.
PříVI.
Gajdošík D.
AngVI.
Wollerová M.
PraVI.
Marková O.
PraVI.
Kašáková E.
VII.
MatVII.
Cudlín Z.
AngVII.
Holcnerová M.
ČesVII.
Plachá J.
NJVII.
Fuchsová A.
ORVVII.
Cudlín Z.
ORVVII.
Cudlín Z.
 Doučování 7. tř. - po obědě (cca 13:45)VII.
Gajdošík D.
 
AngVII.
Wollerová M.
NJVII.
Halamová H.
VIII.
ČesVIII.
Plachá J.
DějVIII.
Cudlín Z.
MatVIII.
Gajdošík D.
AngVIII.
Holcnerová M.
FyzVIII.
Gajdošík D.
VýtVIII.
Fuchsová A.
AngVIII.
Wollerová M.
IX.
NJIX.
Fuchsová A.
PříIX.
Kašáková E.
MatIX.
Cudlín Z.
ČesIX.
Plachá J.
TělIX.
Wollerová M.
PraIX.
Kašáková E.