Základní škola Stráž, okres Tachov, příspěvková organizace
Denní rozvrh tříd
25.09.2023
 
0
07:00 - 07:45
1
07:55 - 08:40
2
08:50 - 09:35
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:50 - 14:35
8
14:45 - 15:30
PT
I.
ČjI.
Královcová H.
U.I.
MI.
Královcová H.
U.I.
TvI.
Královcová H.
Tv
ČajsI.
Královcová H.
U.I.
II.
ČjII.
Navrátilová H.
U.II.
MII.
Navrátilová H.
U.II.
ČajsII.
Navrátilová H.
U.II.
HvII.
Navrátilová H.
Hv
ČjII.
Navrátilová H.
ŽK
III.
ČjIII.
Pintová V.
U.III.
AjIII.
Pintová V.
A
MIII.
Pintová V.
U.III.
InfIII.
Pintová V.
Inf
ČjIII.
Pintová V.
U.III.
IV.
ČjIV.
Bártíková L.
U.IV.
MIV.
Bártíková L.
U.IV.
AjIV.
Bártíková L.
U.IV.
ČajsIV.
Bártíková L.
U.IV.
ČajsIV.
Bártíková L.
U.IV.
V.
ČjV.
Šrámková K.
U.V.
ČjV.
Šrámková K.
U.V.
AjV.
Bártík P.
A
TvV.
Nováková P.
Tv
VI.
 THVI.
Vaňousová A.
ZVI.
Vaňousová A.
U.VI.
ČjVI.
Lapská L.
U.VI.
ČjVI.
Lapská L.
U.VI.
MVI.
Bártík P.
U.VI.
VI.
Sinkulová L.
U.VI.
VII.
ČjVII.
Šilbochová P.
U.VII.
MVII.
Bártík P.
U.VII.
DVII.
Šilbochová P.
U.VII.
ZVII.
Šilbochová P.
U.VII.
VIII.
AjVIII.
Bártík P.
A
MVIII.
Vašíčková L.
U.VIII.
FVIII.
Šrámková K.
F
VIII.
Sinkulová L.
Ch-Př
DVIII.
Šilbochová P.
U.VIII.
HvVIII.
Bártík P.
Hv
VIII.
Sinkulová L.
U.VIII.
IX.
MIX.
Vašíčková L.
U.IX.
ZIX.
Sinkulová L.
U.IX.
IX.
Sinkulová L.
Ch-Př
FIX.
Šrámková K.
F
AjIX.
Bártík P.
A
ČjIX.
Šrámková K.
U.IX.
VvIX.
Květová J.
Vv