Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Ing. Andrle Vladimír  
BC. Bendová Kateřina  
Ing. Mgr. Beneš Martin  
Ing. Bílý Martin  
Demeterová Dominika  
Bc. Elgr Martin  
Faloutová Natálie  
Fridrichová Lenka  
Hálová Hana  
Havlíčková Kamila  
Mgr. Havlíková Jana  
Mgr. Hencová Markéta  
Mgr. Hochmannová Soňa  
Bc. Hrachová Lucie  
Mgr. Hýblová Dana  
Mgr. Javůrková Anna  
Mgr. Jindřichová Veronika jindrova.veronika@atlas.cz
Mgr. Kinzlerová Irena  
Mgr. Klenová Eva  
Kořínková Romana  
Mgr. Kýnlová Martina  
Bc. Macounová Lenka  
Mgr. Malířová Eva  
Mänzelová Michaela  
Mgr. Marencová Markéta  
Marhanová Kateřina  
Mgr. Marková Dana  
Mgr. Markusová Jaroslava  
Mgr. Masařová Jana  
Matoušková Nikola  
Mayerová Dagmar  
Mgr. Otmarová Jitka  
Rajšlová Zdena  
Mgr. Růžička Josef  
Růžička Josef  
Řeháková Eva  
Bc. Součková Karolína  
Bc. Součková Karolína  
Mgr. Srbecká Lenka  
Mgr. Stojanová Dana  
Mgr. Stránská Romana  
Mgr. Sýkorová Renáta  
Šavrová Jitka  
Špačková Karolína  
Štefáčková Drahoslava  
Mgr. Thomasová Jana  
Ing. Tůmová Marcela  
Mgr. Vondráčková Iveta  
Bc. Vychodilová Michaela  
Mgr. Zimová Šárka  
Počet učitelů: 50