Absence v předmětech

Pomocí tohoto formuláře se může zákonný zástupce či žák/student okamžitě přesvědčit, jakou absenci má (jeho dítě) v konkrétním předmětu. To je velmi užitečné v případě, že škola stanovila minimální hranici docházky pro klasifikaci žáka/studenta z předmětu. Na formulář se dostaneme přes odkaz Docházka - Výpis docházky - Absence v předmětech:

KOVSK_~1_img47

Na úvodní stránce vybereme období Od a Do, za které chceme absenci v předmětu znázornit. Pro zobrazení formuláře s požadovanými daty stiskneme tlačítko Zobrazit:

KOVSK_~1_img48

Vypíší se všechny předměty, které má žák/student v rozvrhu. Sloupec "Hodin v rozvrhu" ukazuje, kolik vyučovacích hodin vzhledem vybranému časovému období má daný předmět. "Absence za období" znamená počet zameškaných hodin. Celkový počet zameškaných hodin je znázorněn černou barvou, v závorce je rozepsaný počet zameškaných hodin v rámci každého předmětu (zeleně - nevyhodnocená absence; modře - omluvená; červeně - neomluvená; světle modře - nezapočítávaná). Poslední sloupeček "Absence (%)" je počet zameškaných hodin převedený na procenta. Pokud chceme změnit období výpisu, stiskneme tlačítko Změnit parametry.