Domácí úkoly

Domácí úkoly jsou dostupné z menu Výuka - Úkoly - Domácí úkoly. Pro větší přehlednost lze v rozbalovacím seznamu „Předmět“ vybrat druh předmětu, k němuž chceme zobrazit seznam přidělených domácích úkolů. Po vybrání hodnoty „všechny položky“ dojde k zobrazení kompletního seznamu přidělených úkolů se zobrazením jejich stavu. Neodevzdané domácí úkoly jsou vyznačeny červeně.  

 

clip0001

V případě, že je ve sloupci „Odevzdáno“ uvedeno „Neodevzdává se“ jedná se pouze o informaci směrem žákovi, např. že má přinést poplatek na divadlo či nezapomenout pomůcky na pracovní činnosti apod., k úkolu se tedy nevypracovává textová odpověď ani nepřikládá žádná příloha.