Hodnocení

V případě, že po odevzdání úkolu bylo provedeno učitelem hodnocení, na formuláři „Odevzdání úkolu“ se objeví záložka „Hodnocení“ s výsledkem hodnocení.

clip0007

 

Po kliknutí na tlačítko „Zavřít“ se žák/student přesune na Seznam domácích úkolů.