Nastavení

Modul Nastavení obsahuje formuláře, které umožňují měnit vypisování formulářů v aplikaci dm Software, dále změnit si heslo nebo přepnout do jiného školního roku.