Uložení přihlašovacího profilu

Pro uložení přihlašovacího profilu postačí dodržet následující postup:

 

1.po zadání uživatelského jména a hesla zatrhneme možnost "Uložit profil" a dáme "Přihlásit":

 

clip0110

 

 

2. Při příštím přihlášení již neťukáme na tlačítko Přihlásit, ale pouze na vytvořený uložený profil:

 

clip0111

 

Profilů je možné si vytvoiřt na jednom zařízení libovolné množství - například pro více dětí na různých školách.