Úvod

Škola OnLine je interaktivní školský informační systém, který umožňuje 24 hodin denně zpracovávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data.  

Rodičovský přístup 24 hodin denně podává informace o studiu žáků/studentů prostřednictvím sítě Internet. Přístup k vlastním datům mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň i žáci/studenti. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů a sledovat rozvrh včetně jeho změn.

Nezbytné pro práci s aplikací je používání aplikace Škola OnLine ze strany školy, kterou navštěvuje Vaše dítě/kterou navštěvují žáci/studenti, a registrace uživatele.

Aplikace je určena pro mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední školy a učiliště, speciální školy, konzervatoře a vyšší odborné školy.

 

Co přináší systém žákům/studentům a rodičům?

možnost průběžné kontroly práce žáka/studenta (hodnocení a docházka)

aktuální údaje o práci žáka ve škole

aktuální informace o rozvrhu, jeho změnách, suplování a odpadlých hodinách

snadný a přehledný přístup k vlastním studijním výsledkům

nenáročný přístup k termínům a tématům zkoušení

informovanost žáků/studentů i zákonných zástupců o akcích školy

aktuální zprávy pro zákonné zástupce o problémovém chování dítěte (známky, neomluvené hodiny, nepřítomnost ve výuce, kázeňská opatření)

v případě zájmu zákonných zástupců možnost si předplatit zasílání požadovaných dat a údajů formou SMS

 

Obr. Vstupní obrazovka aplikace po přihlášení žákem do webového rozhraní

obrazovka celá

 

Tato uživatelská příručka je určena pro všechny žáky/studenty a jejich zákonné zástupce, kteří budou pracovat s aplikací. Je rozdělena do několika tematických celků podle modulů, ze kterých se aplikace skládá.

Aplikace Škola OnLine je webová aplikace, což znamená, že je určena pouze pro běh v prostředí webového prohlížeče. K jejímu spuštění je tedy nutné mít přístup do sítě internet a zároveň mít nainstalovaný některý z webových prohlížečů. Podporovány jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. Doporučujeme mít vždy naistalovánu nejnovější verzi daného prohlížeče. Aplikace využívá JavaScriptu, kaskádových stylů a cookies, proto prosíme, nezakazujte použití těchto technologií ve Vašem prohlížeči. Aplikace funguje i v jiných webových prohlížečích (Safari, apod.) nicméně tyto nejsou přímo podporovány a může se stát, že aplikace v nich nebude fungovat zcela správně.